woensdag 26 oktober 2011

Een vurige les!

In de lessen Godsdienst leerden we over 'vuur' en wat dat voor verschillende volkeren en culturen betekent of betekende. De leerlingen van 6B kregen de opdracht in groepsverband informatie te verzamelen rond één van deze volkeren/culturen. Op dinsdag was er markt in de klas: elk groepje mocht hun onderwerp voorstellen. Dit deden ze niet zomaar: zij waren échte marktkramers. Alleen verkochten ze geen voedsel of tapijtenreiniger, maar ... interessante informatie!
Elk groepje deed het schitterend en telkens op een andere manier. Neem hieronder maar een kijkje!